• 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.
  • +36 (30) 283 4380
  • Hétfő-Péntek: 10:00 - 17:00
  • 06 (48) 786 959
  • info@net-vilag.hu
about

Jótállás

Egy komoly szerviz elsősorban ad a munkájára, és ad a megrendelőire is. Ezért elengedhetetlen, hogy a Net Világ az általa beépített alkatrészekre ne adjon garanciát. Szervizünk minden esetben ezekre az alkatrészekre 6 hónap garanciát biztosít. Ha eszközét javíttatja komolyan fontolja meg, hogy csak olyan szervizbe vigye el eszközét, ahol garanciát is kap. Kerülje a „zug” vagy „fusi” szervizeket, ahol sem számlát, sem garanciát nem kap a javítás mellé.

1. Amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótállási kötelezettség terheli. 2. A jótállás időtartama hat hónap 3. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik. 4. A vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat. 5. Semmis az a megállapodás, amely a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. 6. A vállalkozó köteles a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadáskor – külön kérés nélkül – jótállási jegyet adni. 7. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 8. A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti. 9. A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. 10. A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. 11. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 12. A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját e) a hiba bejelentésének időpontját f) a hiba leírását g) a kifogás rendezésének módját 13. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. 14. A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles. 15. Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni. 16. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 17. A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.