Net Világ jogi nyilatkozata. Tekintse át!

Milyen jogi lehetőségei vannak?bizalomikonok

NET-VILÁG JOGI NYILATKOZAT

A www.net-vilag.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról:

Az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. • 1. Az adatkezelő

 • Az adatok kezelője a (z) Varga Jácintné egyéni vállalkozó (székhely: 3700 Kazincbarcika Mátyás Király út 12.)

 • 2. A kezelt adatok köre

 • A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 • 3. Az adatkezelés célja

 • Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A www.net-vilag.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

 • 4. Az adatkezelés időtartama

 • A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A www.net-vilag.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 • 5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
 • A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 • 6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
 • A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 3700 Kazincbarcika Mátyás Király út 12.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 3700 Kazincbarcika Mátyás Király út 12.), illetve a info@net-vilag.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

 • 7. Adatbiztonsági intézkedések
 • Cégünk a személyes adatokat a Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18. - https://www.mhosting.hu/) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

  8. Jogérvényesítési lehetőségek

  Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.net-vilag.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

  9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

  Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

  10. Tájékoztatás a honlappal kapcsolatos észrevételekről

  A honlap készítésével a Net-Világ - Varga Jácintné egyéni vállalkozó ( telephely: 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 26. Net-Világ ) készítette el. A készítő minden esetben törekszik a szerzői jogokat rendezni azok tulajdonosaival, ennek ellenére még is előfordulhat olyan kép vagy kód felhasználása, ami után szerzői jog kérdését veti fel. Ebben az estben küldjön emailt: hiba[@]net-vilag.hu címre, ahol a készítők ellenőrzik azt és eltávolítják a jogellenes képet, kódot vagy adatokat. A Net-Világ Varga Jácinté egyéni vállalkozó kizár minden jogi követelést vele szemben legyen az anyagi, jogi, erkölcsi, ami nem a megrendelő felöl, hanem harmadik személytől érkezik. Továbbá minden nemű kárigényt elutasít, amit vele szemben érvényesíteni kívánnak, a honlap használatából, fakadó minden féle adatvesztés vagy adatsérülés az oldalra látogató felelőssége. A vírus vagy egyéb ártó kódért a tárhely üzemeltetője kizár minden felelősséget. A honlap készítője a kódot és annak összetevőit vírus és malware-ek ellen ellenőrzi minden esetben, de nem zárja ki a harmadik féltől érkező ártó kódok megjelenését az oldalon, ha ilyet észlel haladéktalanul jeleze azt.

  11. Szerzői jogok

  A weboldal és ehhez kapcsolódó aloldalak tartalma a Net-Világ Varga Jácint szellemi tulajdona, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a weboldalon történő megjelenésre hozzájárulását adta Net-Világ Varga Jácintné egyéni vállalkozó. Az ügyfelek a weboldal és a kapcsolódó oldalak tartalmát kizárólag úgy használhatják, hogy az anyagokon semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A weboldal és a kapcsolódó oldalakon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. Ellenkező kikötés hiányában, a weboldal és a kapcsolódó oldalak forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból a Net-Világ Varga Jácintné egyéni vállalkozó (telephely: 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 26. Email: info[@]net-vilag.hu) külön, írásos beleegyezése nélkül. A Net-Világ Varga Jácintné egyéni vállalkozó vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a weblapon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. Amennyiben Ügyfél a weboldalra és a kapcsolódó oldalakra bármilyen adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Net-Világ ingyen és külön díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző személy az adat, információ, bármely szerzői jog tárgyát képező mű, műpéldány feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a felhasználói vagy szerzői jogokkal, és jogosult azt a Net-Világ rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt Net-Világ közzé tehesse a weboldalon. A Net-Világ fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt és a kapcsolódó oldalakat saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

  12. Tartalom

  A weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon közölt információ a megadott formájában érvényes, ahogy ott megjelenik, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, beleértve, de arra nem korlátozva a forgalomképességet, az adott célra történő felhasználást, vagy a jogsértések elkerülését. A weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon közölt adatok esetleg műszaki pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. A Net-Világ Varga Jácintné egyéni vállalkozó nem vállal garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. Az Ügyfél a weboldalra és a kapcsolódó aloldalakra történő belépéssel (kattintással) tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel az ott található információkat. A Net-Világ fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a weboldal és a kapcsolódó aloldalak bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat. A Net-Világ az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. A Net-Világ ezen kívül értesítés, vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti, módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weboldalt és a kapcsolódó oldalakat.

  13. Fellelőség kizárása

  A Net-Világ egyben továbbiakban: Szolgáltató kizárja bármilyen kártérítési vagy kártalanítási felelősségét, bármilyen közvetett vagy közvetlen kár, veszteség bekövetkezése esetén, amely a jelen feltételek szerinti szolgáltatás rosszhiszemű igénybevétele, vagy az Ügyfél gondatlan vagy szándékos szabálysértése, vagy bűncselekmény kapcsán érte. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A weboldalon vagy ehhez kapcsolódó oldalon esetlegesen található hivatkozás más web helyekre, ha valamely elérhetőségre kattintva az Ügyfél kilép a webhelyről, azok nem tartoznak a Szolgáltató hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen web helyek, és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván az Ügyfél tovább lépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított adatkezelési szabályok lesznek érvényesek. A Szolgáltató kizárja felelősségét az Internet szolgáltató vagy egyéb más Szolgáltató által vagy érdekkörében keletkezett technikai hibákért, üzemszünetért. Honlap megszűnése: A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt vagy kapcsolódó oldalakat saját döntése alapján bármikor megszüntethesse, amely esetén az Ügyfél személyes adatait 15 napon belül megsemmisíti, az addig bejelentett panaszokat szabályzatának megfelelően orvosolja.

  14. Látogató Jogai, kötelezettségei

  Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (Kötelező adatok: név, e-mail cím, telefonszám, opcionálisan megadható adatok: üzenet tárgya, üzenet tartalma, megrendelése) az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje. Azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat az Adatkezelő – az Ön esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – a Net-Világ a megrendelés céljából teljesítése. Továbbá marketing kommunikációs célból (ideértve az elektronikus hírlevél küldését is) az adatok megadásától számított legfeljebb 5 évig kezelje, illetve szerződéses partnerei felé továbbítsa annak érdekében, hogy azok termékeik és szolgáltatásaikhoz kapcsolódó kedvezmények felhasználásának feltételeiről tájékoztathassák, valamint a megadott e-mail elérhetőségükön közvetlenül kapcsolatban léphessenek Önnel, kivéve, ha a Ön az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje. Weboldal üzemeltetői jogi feltételek Jelen webhely (https://net-vilag.hu/; továbbiakban: „webhely”) üzemeltetője, Net-Világ Varga Jácintné egyéni vállalkozó 3700 Kazincbarcika Mátyás Király út 12.; továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető”). A webhely teljes összhangban áll a jogszabályi rendelkezésekkel, különös tekintettel az adatvédelmi jogszabályokra. A webhely tartalma - ellenkező megjelölés hiányában - az Üzemeltető szellemi tulajdona. A webhely felhasználói (továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Felhasználó” vagy „Igénybevevő”) a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A web helyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltető külön, írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait.

  A megrendeléssel kapcsolatos jogok

  A megrendelés elküldésével Ön a net-vilag.hu vásárlója lesz.

  Az szolgáltató adatai:

  Net-Világ vállalkozás

  • Varga Jácintné egyéni vállalkozó
  • Adószám: 67429480-1-25
  • Nyilvántartási száma: 50220502
  • Nyilvántartásba bétel helye: Kazincbarcika Város Önkormányzat - Járási Hivatala
  • Székhely: 3700 Kazincbarcika Mátyás Király út 12
  • Telephely (iroda, szerviz): 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.
  • Nyitvatartás: H-P 9:00 - 17:00-ig
  • Tel/fax: 06 48/310-084
  • Ügyfélszolgálat: +36 30 283-4380
  • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 24/7
  • E-mail: info[@]net-vilag.hu | hiba[@]net-vilag.hu | szamlazas[@]net-vilag.hu
  • Honlap: www.net-vilag.hu
  • Levelezési cim: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26 Net-Világ üzlete cimen.
  • Bankszámlaszáma: 107012383585460151100005– Cib bank Zrt. Kazincbarcika

  A szerződés tárgya

  A net-vilag.hu tulajdonos vállakozás által a net-vilag.hu szolgáltatói honlapon forgalmazott valamennyi szolgáltatás.

  A szolgáltatás használata

  megrendelt szolgáltatás jellemzőit a konkrét megrendelt szolgáltatás információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk, melyek a valóságban eltérőek lehetnek. A vételár mindig a megrendelt szolgáltatás honlapon közölt árjegyzékben szereplő ár. Az esetleges elírásokból vagy a szolgáltató honlap technikai hibáiból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

  Fizetési feltételek

  Utánvétel esetén a megrendelt terméket a kiszállításkor kell kifizetni a futárnak. Előre utalás esetén a megrendelés leadása után az általunk elküldött számla alapján kell átutalni a végösszeget. A pénz beérkezése után adjuk át a futárnak az árut, majd 2 munkanapon belül kiszállításra kerül.

  Szállítási határidő

  Raktári késztermékek (pl. kiállítási eszközök nyomtatás nélkül) esetén: Adott nap de. 11 óráig beérkezett és visszaigazolt rendeléseket 2 munkanapon belül kiszállítunk. Nyomtatott termékek esetén alap esetben: 4-5 munkanap

  24 és 48 órás teljesítési feltételek

  24 órás felárral leadott megrendelés:

  Adott nap de. 10 óráig leadott megrendelést a következő munkanap szállítjuk a megadott szállítási címre munkaidőben 8:30 - 17:00 óra között.

  48 órás felárral leadott megrendelés:

  Adott nap de. 10 óráig leadott megrendelést legkésőbb 2 munkanap múlva szállítjuk a megadott szállítási címre munkaidőben 8:30 - 17:00 óra között.

  A 24 és 48 órás teljesítéshez szükséges adatok:

  • - A "Fájl feltöltés" menüben feltöltött fájl az ott leírt paraméterekkel (a fájl küldés igény szerint más úton is megoldható)
  • - Nyomtatási alapanyag megadása
  • - Méret és darabszám
  • - Egyéb befejező feldolgozás megadása (szines, fekete-fehér, laminálás...stb)
  • - Számlázási cím, szállítási cím - Név, telefonszám
  • Nem vállalunk felelőséget a szállítási hibából vagy a megrendelő által hibásan leadott dokumentumokból vagy adatokból eredető késedelmes vagy hibás szállításért!

  • Külön árajánlat esetén az adott árajánlatban megadott határidők és árak az érvényesek!

  Adatkezelés

  A regisztrálás, megrendelés során a net-vilag.hu birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeljük, csak a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel és harmadik fél részére -a megrendelőtől kapott külön engedély nélkül- nem adjuk ki.

  Elállás joga

  A Elállás joga a 17/1999.(II.5.) kormány rendeletben leírtaknak megfelelően érvényesíthető. Az Elállás joga nem érvényesíthető a következő esetekben:

  • 1. Személyes áruátvétel esetén
  • 2. Ha a terméket online rendelték, de a kiszállítás után kibontották és beüzemelték
  • 3. A webáruházunkban található olyan termékek és szolgáltatások esetén melyek a Megrendelő saját kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra. Ennek jogi háttere, hivatalos megfogalmazásban a 17/1999.(II.5.) kormány rendelet 5. paragrafus c) pontjában olvasható. A rendelésnél ezért körültekintőan adja meg a méretet és az egyéb adatokat.

  Jótállás (garancia)

  A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az érvényesek. Nem vállalunk garanciát a rendelt kép kismértékű színbeli eltérésére ha a termék a megrendelő monitorán és a valóságban nem egyezik. Cégünk színkalibrált nyomtatókkal dolgozik, megpróbálunk mindig színhelyes minőségű terméket legyártani Önnek. Nem garaciális azon termék ami akció vagy egyedi elbírálás vagy megegyezés során keretében erdeti értékének csökentett árán kerül értékesítésre. A valmilyen % vagy mennyiségi kedvezményel ellátott termék. Illetve nem garanciális a nyomtatási hibák (ami esztétikailag nem érinti a termék méretének 30%-tól nagyobb felületét)

  Áru visszaküldés

  Amennyiben az átvétel közben rendellenességet tapasztal (pl. szakadt a doboz) akkor kérjen jegyzőkönyv felvételt a futártól majd mielőbb hívjon bennünket! Az áru visszaküldésének a költsége a hivatalos jogszabályok szerint a vevőt terheli, de a szállítás módjában igény esetén cégünk segítséget tud adni, futárt tudunk küldeni a hibás termékért. Tévesen vagy hibásan leadott megrendeléseket nem áll módunkban semmilyen esetben sem vissza venni!

  Nem nyomdai vagy nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások:

  Tekintse meg a felhasználói feltételek oldalunkat ahol részletesen is le van írva minden egyes szolgáltásra vonatkozó üzletszabályzatunk (ASZF). Minden szolgáltatásunkra külön érvényes ASZF van érvényben.

  Általános rendeltetés szerű használat az összes termékünkre:

  Tisztítás csak vegyszer mentes nedves törlőkendővel lehetséges. A nyomtatott termék által okozott károkért és sérülésekért a vevő vagy a használó személy/cég vállalja a felelőséget. Természeti erő miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk felelőséget. Pl. napfény okozta fakulás miatt. A papir árú 6 év alatti gyermek elöl elzárva tartandó, mivel annak lenyelése fulladást, vagy halált okozhat, így a kész termékünket minden esetben körültekintően használja! Az álltalunk felhasznált festékek, vizbázisú, de lenyelés esetén kész termékböl az kioldódás utján megfelelő tesztek és erdmények hiányában akár még mérgező is lehet! A kész termék emberi étkezésre alkalmatlan! A kész termékek minden esetben dekorációs célla jön létre, azok nem felelnek meg speciális teszteknek előírásoknak. Nem UV álló! A nyomtatás bizonyos idő után elszineződés tapasztalható napfény hatására!

  Kapcsolat

  Kérdésével személyesen, telefonon és online is kapcsolatba léphet velünk:

  Net-Világ vállalkozás

  • Varga Jácintné egyéni vállalkozó
  • Adószám: 67429480-1-25
  • Nyilvántartási száma: 50220502
  • Nyilvántartásba bétel helye: Kazincbarcika Város Önkormányzat - Járási Hivatala
  • Székhely: 3700 Kazincbarcika Mátyás Király út 12
  • Telephely (iroda, szerviz): 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.
  • Nyitvatartás: H-P 9:00 - 17:00-ig
  • Tel/fax: 06 48/310-084
  • Ügyfélszolgálat: +36 30 283-4380
  • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 24/7
  • E-mail: info[@]net-vilag.hu | hiba[@]net-vilag.hu | szamlazas[@]net-vilag.hu
  • Honlap: www.net-vilag.hu
  • Levelezési cim: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26 Net-Világ üzlete cimen.
  • Bankszámlaszáma: 107012383585460151100005– Cib bank Zrt. Kazincbarcika
lábléc elválasztó


Szerviz Cime:

szerviz cime
NET-VILÁG
3700 Kazincbarcika
Egressy Béni út 26.
Hungary

Szerviz | Ügyfélszolgálat - Nyitvatartása:


A Net-Világ üzlete:
Hétfő 10:30 - 12:00
13:00 - 17:00
Kedd 10:30 - 12:00
13:00 - 17:00
Szerda 10:30 - 13:00
13:00 - 17:00
Csütörtök 10:30 - 13:00
13:00 - 17:00
Péntek 10:30 - 13:00
13:00 - 17:00
Szombat 10:30 - 13:00
Vasárnap Zárva


Kapcsolat


E-mail: info[kukac]net-vilag.hu
Telefon: +36 (48) 310-084
Fax: +36 (48) 310-084
Mobil: +36 (30) 283-4380
Ügyfélszolgálat:
+36 (30) 283-4380
Szerviz:
+36 (48) 310-084

Ügyfélszolgálat címe:

NET-VILÁG
3700 Kazincbarcika
Egressy Béni út 26.
HungaryKüldj Üzenetet


visszahivjuk